Публичная оферта

ДОГОВІР (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА) про надання послуг


Прочитайте  текст даної Публічної оферти (договору) про надання послуг і, якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким із пунктів цієї публічної оферти (договору), чи Ви не зрозуміли будь-який із пунктів цієї публічної оферти (договору), пропонуємо Вам відмовитись від запропонованих Послуг, до того часу, поки Ви не уточните інформацію, яка Вас цікавить. У випадку прийняття Вами запропонованих послуг вважається, що Ви цілком та безумовно погоджуєтесь з усіма умовами нижчевикладеної Публічної оферти (договору) про надання послуг, в повному обсязі і безумовно приймаєте її (в т.ч. погоджуєтесь виконувати усі зобов’язання, які на Вас покладаються  Договором (публічною офертою) про надання послуг і Вам зрозумілі всі її положення).

 

1.ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ:

1.1. «Агент» - юридична особа, або фізична особа-підприємець, яка надає Покупцям Супутні послуги від свого імені, а при укладенні правочинів на надання Видовищних послуг шляхом продажу квитків – виступає від імені та в інтересах Організатора.

1.2. «Квиток» - документ, який підтверджує укладення договору між Покупцем та Організатором і право Глядача на одноразове відвідування Заходу Організатора (вхідний Квиток). Квиток, роздрукований на паперовому носії є розрахунковим документом. Квиток не є товаром.

1.3. «Покупець» - фізична або юридична особа, яка придбаває й оплачує Видовищну та Супутню послуги. Якщо Покупцем є фізична особа, він може бути одночасно й Глядачем, якщо саме він відвідав Захід на який він придбав Квиток.  

1.4. «Глядач» (слухач) - особа, яка безпосередньо відвідує Захід по Квитку, пред’являючи його на контроль, і споживає Видовищну послугу.

1.5. «Видовищна послуга» - послуга культурного, просвітницького, спортивного характеру, яка надається Покупцеві Організатором у рамках Заходу, при безпосередній присутності Глядача на такому Заході. 

1.6. «Захід» - спектакль, концерт, фестиваль, шоу, лекція, вистава, спортивне змагання / заняття, тренінг, екскурсія, експозиція, показ, виставка, передача, інша сукупність дій, спрямованих на організацію надання Видовищної послуги в одному місці й часі, об’єднані єдиною метою й характером. Назва, місце, дата і час початку проведення Заходу вказуються у Квитку.

1.7. «Заклади» - такі культурно-спортивні й видовищні установи, чи місця, як: театр, кінотеатр, стадіон, опера, оперета, консерваторія, філармонія, музей, цирк, клуб, центр, зал, галерея, виставка, заповідник, парк, палац, будинок, освітній заклад, лекторій, мото- вело- трек, концерт-хол, майданчик, та інші, у яких проводяться Заходи. Заклад може мати окрему будівлю, у якій проводиться захід, так і може не мати такої будівлі (наприклад, якщо Захід проводиться на відкритому повітрі).

1.8. «Замовлення» - обраний Покупцем Захід, на відвідування якого Покупець бажає придбати у Агента Квиток, для чого Покупець: погоджується з цією офертою, обирає серед вільних до продажу в Системі такий Захід, посадкове місце / місця; та щодо якого Покупець отримав від Агента підтвердження вартості Квитка, можливості його бронювання / резервування / придбання, та здійснив таке його бронювання / резервування / оплату.  

1.9. «Сервісний збір» - вартість Супутніх послуг Агента, яка оплачується Покупцем одночасно та разом з Номінальною вартістю Квитка.     

1.10. «Супутні послуги» - послуги, які нерозривно пов’язані з процедурою продажу Квитка за допомогою Системи, та які надаються Агентом та споживаються Покупцем безпосередньо під час такого продажу Квитка. До таких послуг відносяться: послуги із бронювання, резервування Квитка, послуги з обробки Замовлення (при придбанні та/або анулюванні).

1.11. «Додаткові послуги» - послуги, вартість яких не входить до вартості Супутніх послуг та не покривається Сервісним збором, і які надаються Покупцю за додаткову оплату.

1.12. «Номінальна ціна Квитка» - вартість Видовищної послуги Організатора.

1.13. «Ціна Квитка» - сукупна сума Номінальної ціни Квитка й Сервісного збору.

1.14. «Правила перебування в Закладі / на Заході» - це норми й правила Закладу / Організатора, встановлені для Глядачів під час їх перебування в Закладі / на Заході;

1.15. «Система» (автоматизована система продажу квитків) - програмно-технічний  комплекс, призначений для ведення квиткового господарства, забезпечення обліку операцій, та реалізації можливості бронювання (резервування), замовлення та придбання Квитків, і самостійний доступ Покупців до окремих блоків якого, можливий через мережу Інтернет.


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Дана Публічна оферта визначає умови Договору відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України та є офіційною публічною офертою суб’єктів підприємницької діяльності адресованою фізичним та/або юридичним особам.

2.2. Предметом цього Договору є надання Агентом Покупцеві послуг з бронювання, резервування, оформлення і продажу Квитків на Заходи в порядку і на умовах, передбачених цим Договором (далі по тексту - Послуги).

2.3. Агент не несе відповідальності за дії Організатора заходу і / за організацію та факт проведення Заходу.

2.4. Договір вважається укладеним і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Покупцем будь-якої з дій, передбачених п. 3.2 Договору, що означають повне та беззастережне прийняття останнім всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України.

Договір укладений Покупцем за допомогою акцепту Публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному сторонами та вважається таким, що Користувач ознайомився і згоден з умовами цієї Публічної оферти (договору).

2.5. Покупець зобов’язується вносити (повідомляти) при реєстрації на отримання послуг достовірні персональні дані та відомості, що відповідають дійсності.

2.6. Термін акцепту цієї Публічної оферти необмежений.


3. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

3.1. Ця публічна пропозиція укласти договір (оферта) містить умови, при згоді й дотриманні яких, Покупець може придбати Видовищні й Супутні послуги, шляхом купівлі Квитка у Агента, і дія якої поширюється на всі способи здійснення Покупцем Замовлення та форми його оплати. 

3.2. Для споживання Видовищної послуги, Покупцю необхідно здійснити всі залежні від нього заходи, як-от:

3.2.1. замовити Квиток в електронній формі через Систему (он-лайн з веб-браузера за адресою https://h2d.com.ua/) й оплатити Квиток (процедура описана в окремому розділі цієї оферти).

3.2.2. одержати Квиток в наступний спосіб: Агент після оплати Квитка Покупцем (тобто одержання Агентом від банківської установи підтвердження про списання коштів з картки міжнародної платіжної системи Покупця), формує Квиток в електронній формі з унікальним штрихкодом та надсилає його на електронну пошту Покупця, вказану при реєстрації в Системі. Для того, щоб скористатись Квитком Покупець повинен скачати та роздрукувати отриманий електронний Квиток (файл в форматі .pdf) на папері формату А4 (210×297мм) без будь-якого викривлення форми, формату, кольору, масштабу, а так само будь-якої іншої обробки отриманого файлу, нанесеного на Квитку тексту та/або зображення (включаючи штрих-код). Роздрукований на папері електронний Квиток використовується для проходу на Захід та пред’являється на контроль. Покупець самостійно забезпечує відкриття вкладеного електронного Квитка, його зчитування і друк на папері.

3.2.3. вчасно прибути до Закладу, в якому проводиться Захід, пройти контроль (пред’явити Квиток до погашення), і, якщо у Квитку зазначене окреме посадкове місце – зайняти його. Пройти контроль на Заході по непогашеному Квитку можна тільки один раз. У випадку якщо Глядач після проходження контролю, вийде за його межі, повторне проходження за погашеним Квитком, та пропуск Глядача на Захід буде неможливий, навіть при пред’явленні погашеного Квитка. Запланований початок Заходу обумовлюється при замовленні Квитка, і вказується у Квитку. 

3.2.4. не залишати зі своєї ініціативи Заклад до завершення Заходу. У тому випадку, якщо Глядач зі своєї ініціативи покинув Захід до його завершення, і за умови, що Захід відповідав зазначеному у Квитку, Видовищна послуга вважається наданою / спожитою Покупцем / Глядачем у повному обсязі й належним чином.

3.2.5. не порушувати Правил перебування в Закладі / на Заході, встановлені Організатором та/або Закладом. Такі Правила перебування в Закладі / на Заході вказуються у Квитку і безпосередньо у Закладі, та можуть бути доповнені / змінені Організатором та/або Закладом;

3.4. Супутні послуги Агента замовляються й споживаються Покупцем у момент здійснення ним замовлення Квитка на Захід за процедурою, обумовленою в цій оферті до моменту оплати Покупцем Сервісного збору у складі Ціни Квитка. Факт оплати Покупцем Сервісного збору є підтвердженням згоди Покупця з усіма умовами отримання Супутніх послуг, а також підтвердженням факту належного надання таких Супутніх послуг Агентом, та їх безспірного споживання Покупцем.

3.5. Здійснюючи замовлення Квитків, Покупець гарантує та підтверджує те, що він своєчасно (тобто до придбання Видовищної та Супутньої послуги) отримав необхідну, зрозумілу, доступну та достовірну інформацію про замовлені ним Видовищні та Супутні послуги, а також послуги Доставки, їх кількість, вартість, якість, асортимент, основні властивості, умови використання, в тому числі назву Заходу, імена (псевдоніми) артистів, про використання чи невикористання фонограм, Номінальну ціну Квитка, Ціну Квитка, порядок і умови його придбання, використання, повернення, комісію банків та винагороду платіжних систем за перерахування грошей, а також про осіб Організатора, Агента чи особи яка надає послуги Доставки (включаючи їх найменування, адреси місцезнаходження, ідентифікаційні коди, та контактні дані), і що така інформація була ним вірно сприйнята, та дозволила йому здійснити свідомий та компетентний вибір і здійснити Замовлення, а також усвідомлює те, що Агент уповноважений здійснювати від імені Організатора обмежений перелік дій, які спрямовані винятково на укладення Договору на надання Видовищної послуги (продаж права на відвідування Заходу й одержання Видовищної послуги Організатора), шляхом продажу Квитка. Агент не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання Організатором зобов’язань, які покладені на нього Законом України «Про захист прав споживачів», або які він візьме на себе перед Покупцем за Договором на надання Видовищної послуги, а так само й за будь-які інші порушення (включаючи завдання збитків чи шкоди), допущені Організатором при організації проведення Заходу, а також не здійснює функцій Організатора, як виконавця Видовищної послуги, щодо своєчасного надання Покупцям необхідної, зрозумілої, доступної та достовірної інформації про Видовищну послугу та особу Організатора, та прийняття претензій від Покупців стосовно Видовищних послуг Організатора, тобто всі претензії щодо неналежного їх інформування, або Видовищних послуг Покупці мають направляти Організатору. Якщо між Організатором і Агентом не буде досягнута згода про інше, Агент не уповноважений та не приймає від Покупця відмову від Квитка, не повертає гроші за продані Квитки.

 

4. ПРОЦЕДУРА ЗАМОВЛЕННЯ КВИТКІВ 

4.1. Здійснюючи Замовлення, Покупець надає Агентові свої персональні дані та/або персональні дані інших осіб (Глядачів, тощо) в письмовій (електронній) формі – при замовленні Квитка через Систему. Надаючи такі персональні дані Покупець надає Агентові право безстрокової їх обробки будь-яким чином, включаючи але не обмежуючись, шляхом збирання, накопичення, володіння, зберігання, адаптування, зміни, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізації, передачі), знеособлення, знищення таких персональних даних, у тому числі з використанням Системи. У випадку, якщо Покупець при здійсненні Замовлення надає Агентові персональні дані інших осіб, Покупець цим самим підтверджує, що він попередньо одержав від них відповідний дозвіл на передачу Агентові, безстрокове зберігання, використання й обробку їх даних Агентом. Право використання й обробки, отриманих від Покупця персональних даних включає в т.ч. право Агента на розсилання реклами (афіш), на отримані адреси, телефони й електронну пошту (e-mail).

4.2. Якщо інше не буде зазначено в умовах Замовлення, Квиток може бути замовлений через Систему і отриманий в електронній формі на електронну пошту вказану Покупцем. 

4.3. Замовлення Квитків здійснюється он-лайн, шляхом доступу до Системи з веб-браузера, перейшовши на веб-сайт: https://h2d.com.ua/), і пройшовши процедуру замовлення шляхом:

4.3.1. обрання Покупцем конкретного посадкового місця на обраний Захід, Квиток на який він бажає придбати, та який перебуває у вільному продажу Агента (тобто який не зарезервований, не заброньований, і не проданий на момент здійснення замовлення);

4.3.2. підтвердження Покупцем згоди на придбання обраного ним Квитка та згоди з остаточно сформованою сумою замовлення (Ціною Квитка). Таке підтвердження Покупець робить натиснувши на відповідну кнопку Системи, яка містить підтвердження згоди, при замовленні через Систему. Таке підтвердження Покупця вважається повною його згодою з умовами придбання обраної Видовищної послуги Організатора та Супутньої послуги Агента. Здійснюючи таке підтвердження Покупець тим самим однозначно підтверджує, що він своєчасно та попередньо одержав необхідну, доступну, достовірну та не двозначну інформацію, передбачену Законом України «Про захист прав споживачів» про Видовищну послугу та Супутні послуги, яка забезпечує можливість їх свідомого та компетентного вибору, і така інформація є для нього повністю зрозумілою, прийнятною і достатньою за формою та обсягом.

4.3.3. підтвердження Агентом можливості замовлення Видовищної послуги й Супутньої послуги. Таке підтвердження Агент висловлює письмово (в електронному вигляді) через Систему. Після підтвердження Покупцем згоди на придбання обраного ним Квитка, та підтвердження Агентом можливості придбання Покупцем такого Квитка, такий Квиток вважається Замовленим, та резервується за Покупцем. Такий резерв триває до оплати Покупцем замовленого ним Квитка. У тому випадку, якщо Покупець не оплатить замовлення (Ціну Квитка) протягом зазначеного часу резервування, замовлення вважається анульованим, і Квиток повертається у вільний продаж;   

4.3.4. оплата Ціни Квитка проводиться в безготівковій формі шляхом оплати Ціни Квитка за допомогою спеціальних платіжних засобів небанківських платіжних систем, чи міжнародних платіжних систем MasterCardWorldwide, CirrusMaestro або VISA International, випущених на ім’я Покупця. 

Покупець має право здійснити оплату Квитків будь-якими способами, запропонованими Агентом, інформація про які знаходиться на сайті Агента www.h2d.com.ua.

Оплата в безготівковій формі за допомогою платіжних засобів вважається здійсненою в момент одержання Агентом від оператора платіжної системи електронного підтвердження транзакції, за умови подальшого зарахування (одержання) коштів, у розмірі Ціни замовленого Квитка, на банківський рахунок Агента. До одержання Агентом на свій банківський рахунок коштів у розмірі оплаченої Покупцем суми замовлення, таке замовлення, а так само і грошова транзакція (перерахування коштів) не може бути анульоване, відмінене, або оскаржене. При оплаті за допомогою спеціальних платіжних з Покупця на користь банків чи операторів платіжних систем може стягуватись окрема плата за розрахунково-касове обслуговування, яка не включена в Ціну Квитка. За збереження та захист даних таких платіжних засобів, а також за здійснення платежу  несе банк, чи інша фінансова установа які випустили платіжний засіб чи є операторами платіжної системи за допомогою якої Покупець здійснює оплату.     

 

5. ПРОЦЕДУРА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Замовлення вважається не здійсненим, і не вимагає додаткових дій з боку Покупця й Агента, по його анулюванню (припиненню, розірванню), якщо: Покупець не підтвердив Агентові свою згоду придбати обраний ним Квиток (п.4.3.2), або Агент не підтвердив свою згоду продати Квиток Покупцеві (п.4.3.3).

5.2. Замовлення вважається анульованим з ініціативи Покупця, якщо Покупець не оплатив Ціну Квитка протягом двадцяти (20) хвилин після підтвердження Агентом можливості придбання Квитка.

5.3. Замовлення вважається анульованим з ініціативи Агента якщо:

5.3.1. Організатор скасував свій Захід (про що він повідомив відкрито й публічно або повідомив про це Покупця);

5.3.2. Організатор фактично не провів Захід у місці й час, зазначені у Квитку, в результаті чого Покупець, який вчасно прибув до Закладу, в якому мав би проходити Захід, та  не зміг одержати замовлену ним Видовищну послугу з вини Організатора;

5.4. У випадках, визначених в п.5.3. цієї оферти Покупець, який не отримав Видовищної послуги, має право вимагати у Організатора повернення йому Номінальної ціни Квитка. Вартість Супутніх послуг (Сервісний збір і вартість доставки Квитка), які були надані належним чином, у цьому випадку поверненню не підлягають.

5.5. Якщо іншого не обумовлено в цій оферті, усі й будь-які претензії по якості наданої або не наданої Видовищної послуги, а так само будь-які вимоги по поверненню Номінальної вартості Квитка, компенсації збитків чи шкоди у зв’язку із скасуванням Заходу, або якістю його проведення, можуть пред’являтися тільки Покупцем, і винятково Організаторові як безпосередньому виконавцеві Видовищних послуг. Повернення таких сум Агентом можливий тільки у випадку якщо про це між Організатором і Агентом буде досягнута окрема домовленість, і Організатор забезпечить Агента необхідними коштами для їхнього повернення Покупцям. Агент не контролює факт надання, неналежного надання чи ненадання Організатором Видовищної послуги Глядачу за проданим йому Квитком, не є присутнім на Заході, та до отримання від Організатора офіційного повідомлення, не знає про причини неналежного надання чи ненадання Організатором Видовищної послуги Глядачу. Однак для безпосереднього з’ясування всіх питань Покупцем / Глядачем, Агент на першу вимогу Покупця повідомляє йому назву й відомі Агентові контактні дані Організатора Заходу.     

5.6. Якщо інше не обумовлено в цій оферті замовлення не може бути анульоване в односторонньому порядку з ініціативи Покупця, крім випадків прямо передбачених даним Договором. Сервісний збір не повертається Покупцеві адже сам факт оплати такого Сервісного збору підтверджує те, що Покупець належним отримав (спожив) такі Супутні послуги до їх оплати.

5.7. Здійснюючи Замовлення, Покупець підтверджує те, що він повністю ознайомлений і розуміє підстави для його анулювання, розірвання укладених договорів, відмови від Видовищної послуги Організатора, та Супутніх послуг Агента, і такі умови задовольняють його та приймаються ним без будь-яких застережень. Покупець не має права повертати Ціну Квитка, сплачену ним за допомогою платіжних систем, шляхом визнання такої оплати недійсною, в тому числі через ненадання йому Видовищної послуги Організатором.       

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН:

6.1. ПОКУПЕЦЬ / ГЛЯДАЧ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

6.1.1. Вказувати винятково повну й достовірну інформацію про себе, вибраний спосіб оплати й реквізити доставки, і інші дані, що вказуються при замовленні Квитка. У тому випадку якщо замовлення Покупця не буде виконано / буде виконаний не коректно, не точно, або не повно через помилкові, не точні або не повні відомості про Покупця, його реквізити допущені Покупцем при здійсненні замовлення, чи його оплаті, або не вірно, або не повно або не точно викладених Покупцем при здійсненні замовлення чи його оплаті – ні Організатор, ні Агент не несуть відповідальності за невиконання, чи неналежне виконання взятих на себе зобов’язань за відповідним Замовленням;

6.1.2. Виконати здійснене Замовлення, у тому числі в повному обсязі оплатити його в передбачені строки, поки таке замовлення не було анульовано. Квиток по анульованому замовленню не залежно від того з чиєї ініціативи він був анульований, надходить у вільний продаж.

6.1.3. Дотримуватись Правил перебування в Закладі / на Заході.

6.2. ПОКУПЕЦЬ МАЄ ПРАВО:

6.2.1. У випадках, зазначених в цій оферті анулювати замовлення, повернути придбаний Квиток Організатору, та вимагати у нього повернення Номінальної ціни Квитка на умовах та в порядку, передбаченому Розділом Х Інструкції з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах та культурно-освітніх закладах, затвердженої Наказом Міністерства культури і мистецтв України №452 від 07.07.1999 року.

6.3. АГЕНТ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

6.3.1. Надати Покупцеві замовлені ним Супутні послуги, якщо Агент прийняв таке замовлення до виконання.

6.4. АГЕНТ МАЄ ПРАВО:

6.4.1. Вимагати від Покупця виконання зобов’язань, покладених на Покупця / Глядача, згідно умов цієї оферти, які будуть прийняті Покупцем.

6.4.2. Відмовити Покупцеві в продажі йому Квитка, наданні Супутніх послуг та послуг Доставки, якщо Покупець порушує умови здійсненого ним замовлення.

6.4.3. Змінювати або припиняти дію цієї оферти в односторонньому порядку. Така зміна або призупинення дії цієї оферти не поширюється на здійснені до таких змін замовлення, які були прийняті до виконання.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, РОЗГЛЯД СПОРІВ

7.1. Агент несе відповідальність лише за надання Супутніх послуг, та не є стороною, чи зобов’язаною особою в рамках надання Видовищної послуги. При цьому, у будь-якому випадку відповідальність Агента по наданню Супутніх послуг, перед Покупцем обмежується розміром Сервісного збору, сплаченого Покупцем при придбанні Квитка для отримання Супутньої послуги.

7.2. За невідповідність якості Видовищної послуги, чи Супутньої послуги суб’єктивним очікуванням Покупця, які не обумовлені в цій оферті, та не визначені в Квитку, Сторони відповідальності не несуть. Покупець розуміє та погоджується з тим, що його емоційні та естетичні враження від отриманої Видовищної послуги можуть не відповідати та не співпадати з його суб’єктивним очікуванням, які були сформовані на підставі інформації яку було поширено не Організатором, та не на його замовлення (неофіційні афіші, відгуки критиків, або інших глядачів), і тому, така невідповідність та неспівпадіння не вважається неналежним наданням Видовищної послуги.

7.3. Сторони не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов’язань, якщо це стало наслідком дії непереборної сили, яку не можливо було передбачити, та уникнути. До таких обставин зокрема відносяться: громадські заворушення, мітинги, протести, страйки, військові дії, введення надзвичайного стану, стихійні лиха, епідемії, штормового попередження, збої в електропостачанні, комп’ютерному обладнанні (в тому числі через дію комп’ютерних вірусів), мережах, каналах зв’язку, тощо. При цьому, у тому випадку, якщо Організатор провів Захід, на який Покупець придбав Квиток, однак Покупець / Глядач не зміг потрапити на Захід через дію непереборної сили, хворобу, страхи, чи запізнення, або інші причини, які не залежать від Організатора, послуги Організатора вважаються виконаним належним чином, та Номінальна ціна Квитка Покупцю не повертається (не компенсується).

7.5. Будь-які спори Сторін повинні вирішуватись з обов’язковим дотриманням процедури досудового врегулювання спору, шляхом надсилання письмової претензії. Всі, та будь-які спори, між Покупцем та Організатором, які будуть випливати з Договору на надання Видовищної послуги мають розглядатись в суді, за місцезнаходженням Організатора. Всі, та будь-які спори, між Покупцем та Агентом, які будуть випливати з Договору на надання Супутніх послуг мають розглядатись в суді, за місцезнаходженням Агента.

7.6. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

7.7. Даний Договір діє до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.